(x)
  1. Aoki Densetsu Shoot - (1993-1994)*

    Színészek: Cast Masami Kikuchi* - Hiramatsu Kazuhiro Nobutoshi Canna* - Shiraishi Kenji Noriko Hidaka* - Endo Kazumi Toshio Furukawa* - Kubo Yoshiharu Toshiyuki Morikawa* - Kamiya Atsushi Hikaru Midorikawa* - Tanaka Toshihiko More*: Aoki Densetsu Shoot Cast* » ... Aoki Densetsu Shoot! is an anime about a boy named Toshihiko Tanaka, who ... TV.COM - Tárolt lap